Stabilizacja gruntu cementem

Stabilizacja gruntu rodzimego cementem

Stabilizacja gruntu rodzimego

Wykonanie wzmocnienia podłoża rodzimego pod konstrukcję nawierzchni poprzez wykonanie stabilizacji gruntu na miejscu.

Szczegóły projektu:

 • Zamawiający: Lasy Państwowe
 • Data: 30 czerwca 2015r
 • Asortyment: Profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego na miejscu przy zastosowaniu spoiwa hydraulicznego

Stabilizacja gruntu cementem – na czym to polega?

Stabilizacja gruntu jest procesem, którego zadaniem jest uzyskanie możliwie, jak najlepszych parametrów wytrzymałościowych podłoża. W tym celu miesza się grunt z odpowiednio dobranym spoiwem hydraulicznym i wodą.

Stabilizacja gruntu pozwala uzyskać:

 • podbudowę pomocniczą,
 • podbudowę zasadniczą,
 • podłoże ulepszone.

Do stabilizacji gruntu wykorzystywane są różne materiały (m.in. cement, wapno, popioły lotne, Silment, Teramix, Tefra). W niektórych przypadkach stabilizację gruntu wykonuje się za pomocą chemicznych środków jonowymiennych (EN1, UPD). Spoiwa muszą zostać dobrane do rodzaju podłoża i funkcji, które ma on pełnić.

Na czym polega stabilizacja gruntu cementem?

Stabilizacja gruntu cementem polega na połączeniu gruntu z odpowiednią ilością cementu i wody. Proces ten pozwala zagęścić grunt i uzyskać warstwę odporną na ściskanie.

Materiały wykorzystywane do tworzenia mieszanki gruntowo-cementowej muszą spełniać odpowiednie normy jakościowe. Dokładne zalecenia można znaleźć w normie „PN-S-96012:1997 – Drogi samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”. Są tutaj zawarte informacje na temat wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać wykorzystywane materiały.

Norma reguluje również parametry dla gotowej mieszanki cementowo-gruntowej oraz właściwości podbudowy, która powstanie z tej mieszanki (właściwości ulepszonego podłoża).

Dodatkowo w normie można znaleźć między innymi:

 • dokładne parametry techniczne podłoża, które jest układane z gruntu stabilizowanego cementem,
 • informacje na temat warunków technicznych takiego podłoża,
 • wskazówki o zalecanych sposobach pielęgnacji podłoża.

Cement obniża nasiąkliwość cząsteczek gruntu i pozwala stworzyć na nim trwały oraz stabilny szkielet nośny. Warto pamiętać, że zmieszanie gruntu z cementem poprawia spójność podłoża, a jednocześnie obniża jego plastyczność oraz nasiąkliwość.

Ilość cementu należy dobrać stosownie do parametrów technicznych, które ma uzyskać grunt (parametry wytrzymałości na ściskanie i nacisk). Pod uwagę należy wziąć również porowatość podłoża (stopień uziarnienia gruntu). Przeciętnie przyjęło się, że stosunek cementu do suchego gruntu powinien sięgać od 4 do 10%.

Zgodnie z normą PN-S-96012:1997, maksymalna zawartość cementu w porównaniu do masy suchego gruntu, dla kategorii ruchu od KR 1 do KR 3, może wynosić od 8% (podbudowa zasadnicza) do 10% (podbudowa pomocnicza, ulepszone podłoże).

W przypadku kategorii ruchu od KR 4 do KR 6 maksymalna ilość cementu to:

 • 6% dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej,
 • 8% dla ulepszonego podłoża.

Rodzaje stabilizacji gruntu cementem

Bardzo ważny jest nie tylko dobór materiałów o odpowiednich właściwościach oraz stosowanie proporcji zalecanych przez normę i dopasowanych do wytrzymałości gruntu, który chcemy uzyskać. Duże znaczenie, dla trwałości uzyskanego szkieletu nośnego, ma także sam proces mieszania gruntu z cementem. Należy odpowiednio rozdrobnić materiały i bardzo dobrze je wymieszać.

Stosuje się 2 metody:

 • mieszanie bezpośrednio na drodze (za pomocą specjalnych frezarek gruntowych, określanych także mianem stabilizatorów gruntu),
 • mieszanie w betoniarkach.

Stabilizacja gruntu cementem na miejscu jest tańsza, ponieważ materiału mineralnego nie trzeba transportować. Jednak to stabilizacja w mieszarkach stacjonarnych (betoniarkach) pozwala uzyskać lepsze parametry gruntu nośnego, ponieważ ilość spoiw i wody jest tutaj dobierana elektronicznie, a betoniarki przygotowują bardzo jednorodny materiał.

Stabilizacja gruntu – krok po kroku

BHTEC sp. z o.o. wykonuje stabilizację gruntu cementem na miejscu oraz stabilizację gruntu w mieszarkach stacjonarnych.

W przypadku pierwszej metody, opracowujemy recepturę i metodę stabilizacji, następnie przygotowujemy podłoże gruntowe i mieszamy wszystkie składniki wykorzystywane w procesie. Za pomocą specjalnych maszyn samojezdnych (tzw. stabilizatorów gruntu) wstępnie zagęszczamy nawierzchnię, a następnie wyrównujemy ją i zagęszczamy równiarkami i walcami.

Stabilizacja w mieszarce stacjonarnej to proces, który składa się z:

 • przygotowania węzła produkcyjnego,
 • zaprojektowania receptury mieszanki,
 • załadunku wyprodukowanej mieszanki na środek transportu,
 • wbudowaniu mieszanki w grunt (za pomocą rozkładarek i równiarek)
 • zagęszczenia gruntu (walcem wibracyjnym).

Kontakt

os. Przyjaźni 15/165, 61-688 Poznań, wielkopolska, Polska 

+48 602 450 194
 +48 502 766 908 

Wyślij do Nas zapytanie

Na każdego maila gwarantujemy odpowiedź